Hoofdbestuur

Functie
Naam
Telefoonnummer
Voorzitter
Tsjitse de Haan
06-23341016
Secretaris
Jelmer van der Hoop
06-15474334
Penningmeester / ledenadministratie
Kars Vrieswijk
06-31926361
Seniorenzaken / wedstrijdsecretaris
Chris Dijkstra
06-44090002
Jeugdzaken
Adrie van Slooten
06-20376079
Sponsoring
Bauke Vrieswijk
06-15680085
Beheer en onderhoud
Joeke van der Weg
Zoeken
Of stuur ons een bericht